Odstąpienie od umowy

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.sklep.axedserwis.com.pl przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

AXED serwis s.c.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

lub mailowo na adres: sklep@axedserwis.com.pl

Termin

Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

AXED serwis s.c.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep.axedserwis.com.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą Konsumenta – świadczenia usług przez sklep.axedserwis.com.pl, przed upływem 14 dni od zawarcia umowy;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;